Teenused

Osaühing TaVo pakub raamatupidamisteenuseid erinevatele äriühingu vormidele, mittetulundusühistutele (sh korteriühistud) ning füüsilisest isikust ettevõtjatele.

Raamatupidamisteenused kõikidele raamatupidamise valdkondadele

 • Nõuete ja kohustuste arvestus
 • Palgaarvestus
 • Puhkuste arvestus
 • Maksude arvestus ja maksudeklaratsioonide koostamine ning esitamine
 • Aastaaruannete koostamine ja sisestamine e-äriregistris.
 • Statistikaameti aruannete koostamine ja esitamine
 • Suhtlemine Maksu-ja Tolliametiga ja Haigekassaga

Äri ning maksualane nõustamine
Klientidega sõlmime raamatupidamisteenuste osutamise lepingu, kus lepitakse kokku osutatavate teenuste kogus ja maht ning nende eest saadav tasu.
Korralik ja õigeaegne raamatupidamine võimaldab ettevõtte juhtidel pidevalt jälgida firma finantsseisu, mis on äärmiselt tähtis firma edaspidises arengukavas.

Lisaks anname äri- ning maksualaseid konsultatsioone.
Osutame äriühingute asutamisteenuseid:

 • ettevõtte asutamisega seonduvad nõustamised ja konsultatsioonid;
 • ärinime kontroll;
 • notariaja broneerimine;
 • algdokumentide vormistamine
 • dokumentide Äriregistrile edastamine. Meie teenuste hind kujuneb läbirääkimiste käigus, vastavalt tehtavate tööde mahule. Konsultatsioonide hinnad kokkuleppel.

Muu tegevusala

Meelelahutusürituste läbiviimine
Peale ülalmainitud tegevusalasid on firmal piisavalt kogemusi meelelahutus ürituste läbiviimine ja korraldamine.
Meie poolt on hea muusika ja professionaalne helivõimendustehnika.

Hinnad

Konkreetne tasu lepitakse Teiega kokku lähtudes eeldatavast töömahust ja soovitud teenustest.